Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ari Sitas, Theoretical Parables as re-worked by Gladman Ngubo* (2007): Page 6 of 12

Body: 

(6)UShelelembuze wayengasiyena umuntu.

Kuthiwa wayengaqondakali. Uyabona, ungaze ucabange ukuthi wayengowesilisa, kanti wayengowesifazane, noma-ke nje engenye into eyayidida wonke umuntu. Wayenikwa umsebenzi kulo mshini, umthole esesebenza komunye, kodwa nalowayana engawuyekile. Wayeba ngowokuqala emgqeni wokwamukela ukudla, uphinde umthole esesemsileni. Uma ebuzwa ukuthi usedlile na, wayesho u`yebo’ no`cha’. Umsebenzi wayewuqeda engakawuqali, kanti wayevele aqale into engeke iqedwe muntu. Ohlwini, igama lakhe lalivela izikhathi ezilishumi, okwakuthatha isikhathi eside kulungiswa lelo phutha lokuvela kwakhe kaningi. Umsebenzi omusha wayewuqala zingakasho izimenenja. Lento yazikhathaza, zaqala zabiza odokotela, izangoma nososayense ukuthi bazosiza, kodwa kwaba yize leze ngoba wayengenalutho. Njalo nje wayenza into enobuhlakani. Isibonelo, wayezikhandla ngaphezu kwabo bonke abantu, esebenza emishinini emithathu ezindaweni ezehlukene efemini ngesikhathi esisodwa.

 

Ekugcineni bamxosha (ngicabanga ukuthi wayengowesilisa ngalolo suku) ngoba waqala ngokuba mnyama nokuba mhlophe. Bathi namhlanje olwamanqamu. Mnumzane Nkosikazi, ungumuntu olungele ukwenza noma yini, kodwa ngeke lo mhlaba wethu usebenze ngaphandle kohlelo oluqondile nenhlonipho.

 

Yiya ezimbonini, abantu bakhona bayakwazi lokhu engikhuluma ngakho.

Description: 
Gladman Ngubo was a poet, novelist and trade union cultural activist in COSATU’s Pinetown Cultural Local in Durban. He had worked for Drum Magazine and the Durban Arts Association after he lost his factory job. He was very active in post-Apartheid cultural activities and policies. He translated these Parables in 2006 because he felt that they would be important for story-telling and cultural work. Ngubo passed away in 2013.