Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ari Sitas, Theoretical Parables as re-worked by Gladman Ngubo* (2007): Page 5 of 12

Body: 

(5)Ngiyisitshudeni esingunombolo 94356123.

Lena akuyona inombolo nje, kodwa uphawu olunginika igunya lokufinyelela emithonjeni nasemazingeni ahlukene. Kongoti, isho unyaka engamukelwe ngawo, izifundo engizenzayo, imali engiyikhokhayo, nezinga lami uma sekuhlolwa. Ngenxa yale nombolo, nginegunya ezintweni eziningi, kanti nabaphathi bami ibanika igunya lokwazi wonke umlando wami.

 

Ngingu ``Zithupha zimnyama ngokuzosa’’. Lezi zibongo ngazicaphuna kwezikakhokho wami uMkhandumba wakwaButhelezi, owaphanyekwa ababusi bobandlululo. Lezibongo zakhe ziqhubeka zithi ``Uzithupha zimnyama ngokuzosa / unkomo zavula imizila emidala /..Isilo esizidladla zibanzi / zixhakathise uSwayimane kwabamhloph’abelungu… Umlilo oshise izintaba zonkana….. Obuyel’ekhaya namahaw’amabili’’. Phela ngazalwa ngesikhathi salezimpi ezintsha. Abazali bami-ke babelindele ukuthi ngishise izithupha zami zibe mnyama, ngosa engizokudla, ngizikhulule ebugqilini ngivule imizila, ngihloniphe abadala, ngicabangele abasha. Yingakho nje igama lami nginguThemba. Ngingumvikeli wamanxuluma amadala ngakhe amasha. Njengesitshudeni-ke, ungangehlula kanjani umlando nengikubabele?

 

Isikhulu ephethe ezifundweni engizenzayo samamatheka ngokungidabukela sathi, igama lakho ngingalisebenzisela ukukunika inombolo, kodwa ngeke ngenze lutho ngezibongo zakho. Okuthathu enombolweni yakho, kumele isibongo sakho. Konke lokhu okunye kungumlando, Uma ufuna ukwenza isifundo sezomlando, ungasebenzisa u-CODE CRN 3457 efomini yakho yokubhalisa.

 

Description: 
Gladman Ngubo was a poet, novelist and trade union cultural activist in COSATU’s Pinetown Cultural Local in Durban. He had worked for Drum Magazine and the Durban Arts Association after he lost his factory job. He was very active in post-Apartheid cultural activities and policies. He translated these Parables in 2006 because he felt that they would be important for story-telling and cultural work. Ngubo passed away in 2013.