Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ari Sitas, Theoretical Parables as re-worked by Gladman Ngubo* (2007): Page 4 of 12

Body: 

(4)Izelamani ezine

zahamba izinsuku eziwu-19 nobusuku obuwu-20 zilibangise eGoli. Ebusuku zazilala izinduku zizibhekise ngalapho ziya khona. Umfowabo wesihlanu, washona ngosuku lwesihlanu beluqalile lolu hambo. Wadutshulwa yiBhunu. Laqale ladubula inja yabo, ngoba lithi ihambe endaweni yalo. Le nsizwa-ke yona yadutshulwa ngoba yahilizisana nalo, ithi alinalo ilungelo lokubulala inja yabo. Yaphila nje izinsuku ezimbili kuphela le nsizwa ngemuva kwalowo mshopi, yashona bengekafiki lapho yayizothola khona usizo.

 

Ekugcineni lalokoza buqamama iGoli, hhiya, bathi ukukhohlwa kancane usizi. Bakubona ukuqhakaza kwalo, isifiso sabo safana nenkondlo ethi: kukwamali ithwalwa ngamabhakede phansi emigodini, kwanyama izisukela yona ethanjeni, izipheke, iqonde epuletini, kwangoma nokuthandana kuyinala, lapho ukweswela nosizi kungaziwa, emigwaqweni eqhakaze ngemibalabala kanti yakhiwe ngensimbi.

 

Lezi zinsizwa zakleliswa emigqeni, zadudulelwa ngaphansi komhlaba, zanikwa izinombolo, zaphuziswa amanzi anosawoti nezinyembezi, zashaywa kuthiwa azigqome amadwala. Zazikleliswa imigqa zibalwe uma zingena noma seziphuma ezinkomponi, ziqashwe nge-so lokhozi. Eziningi zafa, kanti ezinye zehlukaniswa ngononina.

 

Omunye komunye wathi- ``Yima isibindi mfowethu, ngizolokhu nginawe’’, ezinduneni zathi, ``nkosi yami, sikhulu sami, uwena osiphethe’’, kanti zizixoxela zodwa zathi, ``kukhona usuku esiyokwaziwa ngalo ngale kwezinyembezi. Umhlaba uyahlaba…. Ngempela lo mhlaba unameva’’. Kwabanye zathi: ``ningabesifazane yini? Kungani nisebenza imisebenzi elula? Anibheke nje imisipha yenu’’. Emuva emakhaya zathi; ``Sisebenza kwamali ithwalwa ngamabhakede phansi emigodini, kwanyama izisukela yona ethanjeni, izipheke qedane izideke etafuleni, kwamsindo wokuthandaza ugcwele emoyeni.

 

Description: 
Gladman Ngubo was a poet, novelist and trade union cultural activist in COSATU’s Pinetown Cultural Local in Durban. He had worked for Drum Magazine and the Durban Arts Association after he lost his factory job. He was very active in post-Apartheid cultural activities and policies. He translated these Parables in 2006 because he felt that they would be important for story-telling and cultural work. Ngubo passed away in 2013.