Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ari Sitas, Theoretical Parables as re-worked by Gladman Ngubo* (2007): Page 12 of 12

Body: 

(12)Ekubuyeni kwakhe

egodle inyoni yamasi ngemuva kwemizabalazo eminingi nokuthungatha, yaphela inkemane.

 

(13)UNomkhubulwane washintsha umqondo:

ekuqaleni wabona kukuhle uma zonke izilwane zingakhuluma ngezwi elilodwa. Kodwa washeshe wabona ukuthi izinkalo zingaphendula izinkalo zosizi, ngoba yonke into yayingatshela enye ukuthi azidlavuzane kanjani ilungu nelungu, zibhongculane kanjani amakhanda, ziphoqozane kanjani amathambo, ziphekane eziko, zixoxe namazinyane azo, ziwabuse kanjani ngokuwabophela emajokeni. Wabona ukuthi lezi zilwanyana zisencane kakhulu ukuthi zingakhuluma ngezwi elilodwa.

 

(14)Kuhle sivale ngamazwi anobuhlakani.

 

Ubunyoninco obusha buyoshabalala kuphela uma lokho okwatholwa uKarl Marx ngesikhathi evakashele e-Algiers ngo-1882, njengoba udaba lwaxoxelwa uFrantz Fanon isiboshwa esasakha kabusha umtholampilo, nokubikwa ukuthi ngokwemfundo sasinguWeta e-Imperial Hotel, futhi sibheke ukusabalaliswa kwenqubo yobukhomanisi, ekugcineni inkulumo yaso nekaFanon, njengoba kusho ucwaningo lowesifazane owazalelwa e-Algeria, okunguyena owabhala ngesimo senkululeko ngemuva kolwazi olunzulu lwengcindezelo, nonolwazi oludephile lwenkululeko eyashiwo uFanon, wangeniswa esibhedlela, ngemuva kwalokho wahamba ngesihlalo esinamasondo ngoba wayenenkolelo yasentshonalanga.

Description: 
Gladman Ngubo was a poet, novelist and trade union cultural activist in COSATU’s Pinetown Cultural Local in Durban. He had worked for Drum Magazine and the Durban Arts Association after he lost his factory job. He was very active in post-Apartheid cultural activities and policies. He translated these Parables in 2006 because he felt that they would be important for story-telling and cultural work. Ngubo passed away in 2013.

Pages